δημοτικο λιμενικο ταμειο παρου - αντιπαρου

ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ

Παρουσίαση δράσεων του Λιμενικού Ταμείου για τη στήριξη της αλιευτικής δραστηριότητας και την αναβάθμιση της υποδομής ελλιμενισμού και προστασίας των αλιευτικών σκαφών.

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

Τίτλος Έργου: Λιμενικά Έργα Προστασίας Αλιευτικού Καταφυγίου Νάουσας: Συμπληρωματικά Έργα Επέκτασης του Προσήνεμου Μόλου για τη Βελτίωση των Συνθηκών Ελλιμενισμού

Προϋπολογισμός Έργου: 1.987.590,00€

Απόφαση Έγκρισης Εκτέλεσης του Έργου: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Α.Π.: 8827 / Φ. 4.3 Δ.Τ.Ε., 14.02.2019, Α.Δ.Α.: ΨΡΩ9ΟΡ1Ι-ΩΟΚ

Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Πάρου

Φορέας Λειτουργίας: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου - Αντιπάρου

ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙΟΥ

Τίτλος Έργου: Έργα Αποκατάστασης - Βελτίωσης της Θωράκισης με Φυσικούς Ογκόλιθους του Υφιστάμενου Προσήνεμου Μόλου του Αλιευτικού Καταφυγίου στο Πίσω Λιβάδι

Προϋπολογισμός Έργου: 1.912.760,00€

Απόφαση Έγκρισης Εκτέλεσης του Έργου: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Α.Π.: 12154 / Φ. 4.3 Δ.Τ.Ε., 01.03.2019, Α.Δ.Α.: ΩΓ1ΕΟΡ1Ι-Β9Β

Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Πάρου

Φορέας Λειτουργίας: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου - Αντιπάρου

ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΜΠΕΛΑ

Τίτλος Έργου: Ανάπλαση Χερσαίου Χώρου του Αλιευτικού Καταφυγίου Αμπελά και Ενίσχυση του Λιμενοβραχίονα με Φυσικούς Ογκόλιθους

Προϋπολογισμός Έργου: 1.500.000,00€

Απόφαση Έγκρισης Εκτέλεσης του Έργου: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Α.Π.: 8823 / Φ. 4.3 Δ.Τ.Ε., 14.02.2019, Α.Δ.Α.: 61ΡΜΟΡ1Ι-4Β5

Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Πάρου

Φορέας Λειτουργίας: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου - Αντιπάρου

ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΕΛΕ)

Τίτλος Έργου: Αποκατάσταση Κρηπιδώματος του Προσήνεμου Μόλου και του Παραλιακού Κρηπιδώματος στο Αλιευτικό Καταφύγιο (στην Περιοχή Καλελέ) του Λιμένα Πάρου

Προϋπολογισμός Έργου: 320.000,00€

Απόφαση Έγκρισης Εκτέλεσης του Έργου: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Α.Π.: 9786 / Φ. 4.3 Δ.Τ.Ε., 19.02.2019, Α.Δ.Α.: ΨΘΨΞΟΡ1Ι-ΠΒΘ

Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Πάρου

Φορέας Λειτουργίας: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου - Αντιπάρου

ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΟΥ