λιμενικο ταμειο παρου - αντιπαρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ"

ΜΗΤΡΩΟ - 6536ΟΛΒ9-Σ93

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

ΜΗΤΡΩΟ - 64Τ6ΟΛΒ9-ΕΔΙ

Προκήρυξη (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ


Έντυπο οικονομικής προσφοράς


Σχέδιο 1 - Μονογραμμικό Διάγραμμα


Σχέδιο 2 - Κάτοψη Κέντρου Υγείας


ΤΕΥΔ